Jaarlijks doel

Vereniging Kinderen Kanker Nederland

In ons eerste jaar gaan we geld ophalen voor de stichting Vereniging Kinderen Kanker Nederland. Deze stichting staat dichtbij Danny en zijn gezin. Juist omdat het doel zo dicht bij hen staat, vinden wij het als vriendengroep mooi om Vereniging Kinderen Kanker Nederland als eerste goed doel te steunen.

Wat doet de Vereniging Kinderen Kanker Nederland?

Vereniging Kinderen Kanker Nederland steunt gezinnen met een kind met kanker en werkt aan optimale zorg voor kind en gezin in alle fasen. We zijn er niet alleen tijdens de behandeling voor je, maar ook daarna.

Onze bijna 4000 leden zijn gezinnen (ouders, kinderen, brussen), grootouders en survivors, ieder met een eigen verhaal. Over verschillende diagnoses. Over kinderen van alle leeftijden. Over behandeling, genezen zijn en verlies en rouw. Over volwassen survivors. Geen verhaal is hetzelfde, maar altijd voelbaar is de rode draad van de verbondenheid. Vereniging Kinderen Kanker Nederland is daarmee net een KanjerKetting die de kleurrijke verhalen en ervaringen van haar leden met elkaar verbindt, ernaar luistert, ervan leert en er iets mee doet. Samen voor Beter.

Jaarlijks wordt in Nederland bij ongeveer 600 kinderen tot achttien jaar kanker vastgesteld. Ruim 75% van hen geneest na een vaak lange en zware behandeling met chemotherapie, bestraling en/of chirurgie. Helaas overlijdt elk jaar bijna een kwart. Veel kinderen houden aan de ziekte of behandeling blijvende schade over.

Kanker brengt angst en onzekerheid met zich mee, voor kind en gezin. Niet alleen tijdens de behandeling, maar ook daarna. En als een kind overlijdt, grijpt dat diep in op het leven van zijn ouders en brussen. Dan is het fijn om steun en informatie te krijgen en ervaringen met anderen te delen. Daarvoor is de Vereniging Ouders Kinderen en Kanker (VOKK) opgericht. Wij zijn er voor (groot)ouders van zieke, genezen of overleden kinderen en jongeren én voor zieke en genezen kinderen en jongeren. We zijn er ook voor hun brussen en voor ieder ander uit de omgeving van een kind met kanker.

Voor meer informatie kunt u terecht op:  https://www.kinderkankernederland.nl/

Donateur worden?

Bedrag